• ~ Personální obsazení
 • ~ Finanční plán
 • ~ Veřejné zakázky
 • ~ Projekty školy
 • ~ Povinné informace
 • ~ Dokumenty ke stažení
 • ~ Školní řád
 • ~ Výroční zprávy MŠ
 • ~ Optimální uspořádání dne dětí
 • ~ Organizace kroužků
 • ~ Informace pro rodiče
 • Projekty školy

  Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

  Cílem projektu je rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím, zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí a navýšení počtu hodin strávených venku. Využití zahrady bude zaměřeno především na předcházení a adaptaci na klimatickou změnu.

   

  Poskytovatelé dotace:

  http://www.sfzp.cz/

  http://www.mzp.cz/

  Projekt Učíme se s radostí

  Projekt Zahrada

  Název projektu: Přírodní zahrada při MŠ Prostějov, Moravská ul. 30
  Akceptační číslo: 07401862
  Příjemce podpory: Mateřská škola Prostějov, Moravská ul. 30 příspěvková organizace

  Stručný popis projektu: Předmětem projektu je úprava části stávající zahrady mateřské školy na zahradu s přírodními prvky. Po úpravách bude zahrada poskytovat dětem praktickou i teoretickou výuku v oblasti EVVO. Bude se jednat zejména o vytvoření kvetoucí motýlí louky, záhonů, vybudování expozice léčivých a aromatických bylin, geologickou expozici, expozici druhů dřeva, expozici stop zvěře, broukoviště a hmyzí hotel, ptačí krmítko, rákosový tunel a celodřevěnou pergolu. Součástí bude také Kneippův chodník a balanční chodník a příležitostná mobilní venkovní učebna. Budou provedena certifikovaná školení a workshopy.
  Cílem projektu je rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy dětí na základě výuky ve venkovním prostředí s výukovými prvky přírodního charakteru a poskytnutí osobní zkušenosti s přírodou.