• ~ Personální obsazení
 • ~ Finanční plán
 • ~ Veřejné zakázky
 • ~ Projekty školy
 • ~ Povinné informace
 • ~ Dokumenty ke stažení
 • ~ Školní řád
 • ~ Výroční zprávy MŠ
 • ~ Optimální uspořádání dne dětí
 • ~ Organizace kroužků
 • ~ Informace pro rodiče
 • Optimální uspořádání dne dětí

  Optimální uspořádání dne dětí v mateřské škole

  06.15 – 07.00 scházení dětí ve II. třídě - Žabičky
    individuální hry a činnosti dle volby dětí
     
  07.00 – 08.30 spontánní činnosti a hry dětí rozmanitého charakteru
    pohybové aktivity (ranní cvičení, TV), pohybové chvilky
    řízené individuální a skupinové činnosti, didakticky zacílené činnosti
     
  08.30 – 09.00 hygiena, ranní svačina
     
  09.00 – 09.30 výchovně vzdělávací činnosti na základě prožitkového učení
    skupinové a frontální řízené činnosti, didakticky zacílené činnosti
     
  09.30 – 11.30 příprava na pobyt venku, sebeobslužné činnosti
    pobyt venku: na školní zahradě, v přírodě, vycházka
    spontánní i řízené pohybové aktivity a činnosti dětí
    didakticky zacílené činnosti, enviromentální
     
  11.30 – 12.15 hygiena a oběd
     
  12.15 – 14.10 příprava na odpočinek
    četba a vyprávění pohádek, poslech pohádek, relaxační hudby, ukolébavek
    odpočinek a relaxace dětí
    individuální klidové činnosti s dětmi, které nespí
     
  14.10 – 14.45 hygiena, odpolední svačina
     
  14.45 – 16.45 individuální hry a činnosti dle volby dětí
    řízená individuální práce s dětmi, didakticky zacílené činnosti
    pohybové činnosti
    rozcházení dětí
    činnosti v zájmových kroužcích (TŠ Hubený, BIG BEN, Jóga aj.)
     
  Od 15.50 hod.  děti I. a II. třídy přecházejí do III. třídy (Berušky)

   

  Stanovený základní denní režim je volný, flexibilní a pružně se přizpůsobuje aktuálním potřebám probíhajících vzdělávacích aktivit. Může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze  ŠVP (školního  vzdělávacího programu), v případě výletů, návštěvy divadelních a filmových představení, výstav, exkurzí, oslav, dětských dnů a jiných akcí. 

  Pevně stanovena je doba podávání jídla a doba pobytu venku - v souladu s vyhl. č. 343/2009 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

  Odpolední odpočinek dětí je přizpůsoben individuálním potřebám dětí.