• ~ Personál
 • ~ Finanční plán
 • ~ Veřejné zakázky
 • ~ Projekty školy
 • ~ Povinné informace
 • ~ Dokumenty ke stažení
 • ~ Optimální uspořádání dne dětí
 • ~ Organizace kroužků
 • ~ Informace pro rodiče
 • ~ Prázdninový provoz
 • KALENDÁŘ AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 - MŠ MORAVSKÁ , PROSTĚJOV

  PODZIM 2019

  1. Depistáž, Mgr. Luboš Jeřábek 1

  2. DUHA 16.10.2019

  3. Dopravní hřiště 18.10.2019

  4. IRIS 

  5. Vánoční focení dětí 19.11.2019

  6 . Burza dětského oblečení 

  7. Trojlístek – Divadlo Prostějov 25

  8 . Tvořivé dílničky s rodiči - Dýňodlab - 4.11.2019 

  9. Halloween na školní zahradě s lampiónovým průvodem - 5.11.2019

  10. Screeningové vyšetření zraku dětí, Mgr. Andrea Jeřábková - 22.11.2019

  11. Slavnostní otevřeni zahrady

  12. Podzimní úklid zahrady s rodiči a dětmi 

  13. Klavírní koncert Daniela Juna v MŠ 

  14. Školní schůzka s rodiči 17.10.2019

  14. Sběr šatstva, obuvi a nepotřebných věcí Charita 

  15. Charitativní akce - Fond SIDUS

  16. Zdobení vánočního stromečku na náměstí 

  PROSINEC 2019

  1. Mikuláš v MŠ, pohádka a nadílka 5.12.2019

  2. Mikulášský jarmark v MŠ 

  3. Vánoční besídka s posezením - 12.12.2019;

  4. Prohlídka vánoční výzdoby v centru města, betlémy

  ZIMA 2020

  1. Lyžařská školička Kladky

  2. Beseda s učitelkou ZŠ

  3. Masopustní karneval

  JARO 2020

  1. Tvořivé dílničky s rodiči a dětmi /pískování…./

  2. Návštěva dětí MŠ v 1. třídě ZŠ

  3. Brigáda na školní zahradě

  4. Burza dětského ošacení

  5. Sokolníci - ukázky s dravými ptáky 

  6. Velikonoce v MŠ - zdobení vajíček, osení, jarní dekorace

  7. Zdobení velikonočního stromku na náměstí T.G.M.

  7. Mateřinka - Vystoupení dětí

  8. Hvězdárna

  9. Předplavecký výcvik předškoláků

  10. Sběr šatstva, obuvi a nepotřebných věcí pro charitu

  11. Besídka ke Dni matek, dárečky pro maminky

  ČERVEN 2020

  1. Sportovní den ke Dni dětí

  2. Karnevalový rej masek

  3. Ozdravný pobyt v Itálii 

  4. Společné focení dětí na závěr školního roku

  5. Školní výlet do ZOO

  6. Výlety jednotlivých tříd

  7. Přespání školáků v MŠ

  8. Rozloučení s budoucími školáky – „stužkování“

  Průběžné akce po celý školní rok :

  1. divadelní představení (Duhová kulička, Trojlístek, divadlo v MŠ)

  2. sběr papíru: projekt „Papír za papír“

  3. účast na výtvarných soutěžích

  4. další vhodné akce dle nabídky a možností

  5. kroužky v MŠ