• ~ Personální obsazení
 • ~ Finanční plán
 • ~ Veřejné zakázky
 • ~ Projekty školy
 • ~ Povinné informace
 • ~ Dokumenty ke stažení
 • ~ Školní řád
 • ~ Výroční zprávy MŠ
 • ~ Optimální uspořádání dne dětí
 • ~ Organizace kroužků
 • ~ Informace pro rodiče
 • O nás

  Mateřská škola Prostějov, Moravská ulice 30 byla postavena a uvedena do provozu 1. 9. 1986. Stojí v okrajové části města Prostějov, v místní části Krasice. Jedná se o dvoupodlažní zděnou budovu s přilehlou školní zahradou. Mateřská škola se skládá ze tří tříd běžného typu a jídelny.

  Příspěvkovou organizací se mateřská škola stala od 1. 1. 2003 a v rámci reorganizace mateřských škol města Prostějova k ní byla přičleněna od 1. 1. 2004 také Mateřská škola Prostějov, Raisova ulice 6.

  Na pracovišti Mateřské školy Prostějov, Moravská ulice 30 se o děti stará 6 pedagogických pracovnic a 4 provozní zaměstnanci. Všechny paní učitelky splňují požadovanou kvalifikaci.

  Mateřská škola má kapacitu celkem 78 dětí, která je plně obsazena.V každé třídě mateřské školy je zařazeno 26 dětí ve věku 3 – 6 let. Jedná se tedy o věkově smíšené třídy.